Tuesday, August 11, 2009

Ucapan YM Guru Utama - Wajadiri 2009@UKM, Bangi

Ucapan Perasmian Penutup
Penaung merangkap Guru Utama
Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia
Yang Mulia En Marwi Bin Latif
Sempena Majlis Penutupan
Pertandingan Wajadiri Silat Cekak Hanafi 2009
Peringkat IPT/Sekolah Kali ke-12
Pada 26 Julai 2009
5.00 Petang
Di Dewan Gemilang UKM
Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh
dan salam sejahtera.
Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran

Yang Berhormat Dato’ Hasan Bin Malek,
Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Yang Berbahagia Encik Ramlee bin Abd Rahman
Naib Presiden Persatuan Seni Silat Cekak Hanafi Malaysia

Yang Berusaha Saudara Abd Rahman Bin Abdullah @ Atan
Yang Diperta Silat Cekak Hanafi Peringkat UKM

Ahli – ahli
Majlis Mesyuarat Kebangsaan,
Majlis Muafakat Tertinggi
Lembaga Pelajaran dan Tatatertib Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia
Para urusetia
Peserta-peserta kejohanan,
tuan-tuan dan puan-puan sekalian.


Bersyukur kita ke hadrat Allah s.w.t. kerana limpah dan kurnia Nya memberi kesihatan, ketenangan dan kekuatan, selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W. bagi meneruskan usaha mengembangkan lagi ilmu Seni Silat Cekak Hanafi.
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Universiti Kebangsaan Malaysia dan Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi Malaysia kerana berjaya mengadakan Kejohanan Wajadiri Silat Cekak Hanafi kali ke 12 pada hari ini dengan jayanya.
Silat Cekak Hanafi telah pun mencapai usia 44 tahun pada tahun ini. Sepanjang usia ini pelbagai cabaran dan dugaan yang terpaksa dilalui bersama bagi meneruskan perjuangan dan menyebarkan ilmu persilatan kepada anak bangsa umumnya di peringkat sekolah dan IPT. Keunikan yang ada di dalam silat ini membolehkan ia menjadi pilihan para belia terutama para penuntut di IPTA dan Swasta serta para pelajar sekolah pada hari ini sehinggalah Kejohanan Wajadiri Silat Cekak Hanafi Nasional Peringkat IPT dan Sekolah 2009 yang ke 12 telah berjaya diadakan.
Hadirin Sekalian,
Saya percaya bahawa silat ini jika dikaji secara ilmiah, masyarakat akan dapat menilai kebaikan dan kelebihan silat ini serta membuktikan kualiti pelajarannya, konsep dan falsafah yang dibawa. Saya yakin mutu silat ini adalah setanding dengan segala seni bela diri sama ada didalam mahupun dari luar negara. Kaedah, buah pukulan, kuncian serta aspek pendidikan yang terdapat dalam silat ini boleh kita gunakan untuk menjaga diri, mendidik diri dan seterusnya mempertahankan bangsa, agama dan negara.
Saya menyeru kepada para penuntut IPT dan para cendekiawan untuk terus memperbanyakkan lagi penulisan ilmiah tentang seni silat ini, agar apabila tiba masanya silat ini dimartabatkan ke peringkat antarabangsa, kesemua bahan akademik dan dokumen penting tentangnya telah sedia kita miliki. Usaha-usaha Penyelidikan dan Pembangunan tentang silat ini perlu dipergiatkan lagi agar silat ini bukan sahaja menjadi salah satu tunggak ko - kurikulum di semua IPT dan sekolah negara ini malah mampu untuk menerajui pusat-pusat institusi persilatan dan kebudayaan di negara ini.
Hadirin- hadirat yang saya hormati sekalian
Silat Cekak, berdiri lurus menunggu apa sahaja serangan yang datang sebenarnya mendidik kita menjadi insan yang lebih berani dan tetap pendirian. Malah membantu kita menangkis anasir negatif dan menerima unsur positif yang dapat menambahkan nilai – nilai murni dalam membentuk sahsiah diri yang dihormati dan disegani. Berani kerana benar merupakan sifat yang perlu ada dalam setiap diri muslimin dan muslimat kerana dengan sifat ini kita masih teguh berdiri dan bersatu sehingga ke hari ini.
Adalah menjadi harapan saya, melalui persatuan ini maka lahirlah lebih ramai ahli masyarakat yang bertanggungjawab demi menjaga kesejahteraan, keamanan dan ketenteraman agama, bangsa dan negara.
Akhir kata tahniah dan syabas sekali lagi saya ucapkan kepada semua kontinjen atas kesungguhan anda semua menjayakan Kejohanan Wajadiri Silat Cekak Hanafi Peringkat IPT dan Sekolah 2009.
Sekian wabillahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warah matullahiwabaratuh.

No comments:

Post a Comment